Trực tiếp LCK Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất

Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 hôm nay 19/01:

NS vs DK: 2-1

Game 1

Game 2

Game 3

KT vs HLE: 2-0

Game 1

Game 2

***

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 hôm nay 19/01:

1. 15h00: NS vs DK

– Đội hình Nongshim Redforce: Canna – Dread – Bdd – Ghost – Pêtrr

– Đội hình DWG KIA: Hoya – Canyon – Showmaker – deokdam – Kellin

2. 18h00: KT vs HLE

– Đội hình KT Rolster: Rascal – Cuzz – Aria – Aiming – Life

– Đội hinh Hanwha Life Esports: DuDu – Onfleek – Karis – SamD – Vsta

Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 ngày 16/01

DK vs GEN: 1-2

Game 1

Game 2

Game 3

HLE vs BRO: 1-2

Game 1

Game 2

Game 3

***

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 ngày 16/01

1. 15h00: HLE vs BRO

– Đội hinh Hanwha Life Esports: DuDu – Onfleek – Karis – SamD – Vsta

– Đội hình Fredit Brion: Morgan – UmTi – Lava – Delight – Henna

2. 18h00: DK vs GEN

– Đội hình DWG KIA: Hoya – Canyon – Showmaker – deokdam – Kiellin

– Đội hình Gen.G: Doran – Peanut – Chovy – Ruler – Lehends

****

Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 ngày 15/1

NS vs LSB: 2-0

Game 1

Game 2

KDF vs KT: 0-2

Game 1

Game 2

***

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 ngày 15/1

1. 15h00: NS vs LSB

– Đội hình Nongshim Redforce: Canna – Dread – Bdd – Ghost – Effort

– Đội hình Liiv Sandbox: Dove – Croco – Clozer – Envy – Kael

2. 18h00: KDF vs KT

– Đội hình Kwangdong Freecs: Kiin – Ellim – FATE – Teddy – Hoit

– Đội hình KT Rolster: Rascal – Cuzz – Aria – Aiming – Life

Xem thêm thông tin
Trực tiếp LCK Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất

Trực tiếp LCK Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất

Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 hôm nay 19/01:
NS vs DK: 2-1
Game 1

Game 2

Game 3

KT vs HLE: 2-0
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 hôm nay 19/01:
1. 15h00: NS vs DK
– Đội hình Nongshim Redforce: Canna – Dread – Bdd – Ghost – Pêtrr
– Đội hình DWG KIA: Hoya – Canyon – Showmaker – deokdam – Kellin
2. 18h00: KT vs HLE
– Đội hình KT Rolster: Rascal – Cuzz – Aria – Aiming – Life
– Đội hinh Hanwha Life Esports: DuDu – Onfleek – Karis – SamD – Vsta
Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 ngày 16/01
DK vs GEN: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

HLE vs BRO: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

***
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 ngày 16/01
1. 15h00: HLE vs BRO
– Đội hinh Hanwha Life Esports: DuDu – Onfleek – Karis – SamD – Vsta
– Đội hình Fredit Brion: Morgan – UmTi – Lava – Delight – Henna
2. 18h00: DK vs GEN
– Đội hình DWG KIA: Hoya – Canyon – Showmaker – deokdam – Kiellin
– Đội hình Gen.G: Doran – Peanut – Chovy – Ruler – Lehends
****
Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 ngày 15/1
NS vs LSB: 2-0
Game 1

Game 2

KDF vs KT: 0-2
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 ngày 15/1
1. 15h00: NS vs LSB
– Đội hình Nongshim Redforce: Canna – Dread – Bdd – Ghost – Effort
– Đội hình Liiv Sandbox: Dove – Croco – Clozer – Envy – Kael
2. 18h00: KDF vs KT
– Đội hình Kwangdong Freecs: Kiin – Ellim – FATE – Teddy – Hoit
– Đội hình KT Rolster: Rascal – Cuzz – Aria – Aiming – Life

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Trực #tiếp #LCK #Mùa #Xuân #hôm #nay #mới #nhất

Trực tiếp LCK Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất

Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 hôm nay 19/01:
NS vs DK: 2-1
Game 1

Game 2

Game 3

KT vs HLE: 2-0
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 hôm nay 19/01:
1. 15h00: NS vs DK
– Đội hình Nongshim Redforce: Canna – Dread – Bdd – Ghost – Pêtrr
– Đội hình DWG KIA: Hoya – Canyon – Showmaker – deokdam – Kellin
2. 18h00: KT vs HLE
– Đội hình KT Rolster: Rascal – Cuzz – Aria – Aiming – Life
– Đội hinh Hanwha Life Esports: DuDu – Onfleek – Karis – SamD – Vsta
Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 ngày 16/01
DK vs GEN: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

HLE vs BRO: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

***
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 ngày 16/01
1. 15h00: HLE vs BRO
– Đội hinh Hanwha Life Esports: DuDu – Onfleek – Karis – SamD – Vsta
– Đội hình Fredit Brion: Morgan – UmTi – Lava – Delight – Henna
2. 18h00: DK vs GEN
– Đội hình DWG KIA: Hoya – Canyon – Showmaker – deokdam – Kiellin
– Đội hình Gen.G: Doran – Peanut – Chovy – Ruler – Lehends
****
Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 ngày 15/1
NS vs LSB: 2-0
Game 1

Game 2

KDF vs KT: 0-2
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 ngày 15/1
1. 15h00: NS vs LSB
– Đội hình Nongshim Redforce: Canna – Dread – Bdd – Ghost – Effort
– Đội hình Liiv Sandbox: Dove – Croco – Clozer – Envy – Kael
2. 18h00: KDF vs KT
– Đội hình Kwangdong Freecs: Kiin – Ellim – FATE – Teddy – Hoit
– Đội hình KT Rolster: Rascal – Cuzz – Aria – Aiming – Life

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Trực #tiếp #LCK #Mùa #Xuân #hôm #nay #mới #nhất


#Trực #tiếp #LCK #Mùa #Xuân #hôm #nay #mới #nhất

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button