Trực tiếp LPL Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất

Link Trực tiếp LPL Mùa Xuân 2022 hôm nay:

WE vs TES: 1-2

Game 1

Game 2

Game 3

LNG vs IG: 2-0

Game 1

Game 2

***

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 19/01:

1. 16h00: WE vs TES

– Đội hình Team WE: Biubiu – View – Shanks – Stay – Kedaya

– Đội hình Top Esports: Zoom/Qintian – Tian/Xiaopeng – Knight – Jackeylove – Zhou

2. 18h00: LNG vs IG

– Đội hình LNG Esports: Ale – Tarzan – Doinb – Light – LvMao

– Đội hình Invictus Gaming: neny – XUN – Yuekai – xiaoyueji – Lucas

***

Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 18/01:

UP vs EDG: 1-2

Game 1

Game 2

Game 3

LGD vs JDG: 0-2

Game 1

Game 2

***

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 18/01:

1. 16h00: LGD vs JDG

– Đội hình LGD Gaming: fearness – shad0w – Jay/YeG – Eric/Jinjiao – Garvey/Kui/Chance

– Đội hình JD Gaming: 369 – Kanavi – YaGao – Lpc – Missing

2. 18h00: UP vs EDG

– Đội hình Ultra Prime: Aliez/zs – H4cker – Cryin – Elk/kelin – ShiauC

– Đội hình EDward Gaming: Flandre – JieJie – Scout – Viper – Meiko

***

Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 17/01

RNG vs TT: 2-0

Game 1

Game 2

AL vs FPX: 0-2

Game 1

Game 2

 

***

Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 16/01

WBG vs BLG: 1-2

Game 1

Game 2

Game 3

WE vs V5: 1-2

Game 1

Game 2

OMG vs IG: 2-0

Game 1

Game 2

***

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 16/01:

1. 14h00: OMG vs IG

– Đội hình Oh My God: shanji – Aki – Creme – Able – Cold

– Đội hình Invictus Gaming: neny – XUN – Yuekai – xiaoyueji – Lucas

2. 16h00: WE vs V5

– Đội hình Team WE: Biubiu – View – Shanks – Stay – Kedaya

– Đội hình Victory Five: Invicible – Karsa – Rookie – Photic – ppgod

3. 18h00: WBG vs BLG

– Đội hình Weibo Gaming: TheShy – SofM – Angel – huanfeng – ON

– Đội hình Bilibili Gaming: Breathe – WeiWei – FoFo – Doggo – Crisp

Xem thêm thông tin
Trực tiếp LPL Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất

Trực tiếp LPL Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất

Link Trực tiếp LPL Mùa Xuân 2022 hôm nay:

WE vs TES: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

LNG vs IG: 2-0
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 19/01:
1. 16h00: WE vs TES
– Đội hình Team WE: Biubiu – View – Shanks – Stay – Kedaya
– Đội hình Top Esports: Zoom/Qintian – Tian/Xiaopeng – Knight – Jackeylove – Zhou
2. 18h00: LNG vs IG
– Đội hình LNG Esports: Ale – Tarzan – Doinb – Light – LvMao
– Đội hình Invictus Gaming: neny – XUN – Yuekai – xiaoyueji – Lucas
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 18/01:
UP vs EDG: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

LGD vs JDG: 0-2
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 18/01:
1. 16h00: LGD vs JDG
– Đội hình LGD Gaming: fearness – shad0w – Jay/YeG – Eric/Jinjiao – Garvey/Kui/Chance
– Đội hình JD Gaming: 369 – Kanavi – YaGao – Lpc – Missing
2. 18h00: UP vs EDG
– Đội hình Ultra Prime: Aliez/zs – H4cker – Cryin – Elk/kelin – ShiauC
– Đội hình EDward Gaming: Flandre – JieJie – Scout – Viper – Meiko
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 17/01
RNG vs TT: 2-0
Game 1

Game 2

AL vs FPX: 0-2
Game 1

Game 2
 
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 16/01

WBG vs BLG: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

WE vs V5: 1-2
Game 1

Game 2

OMG vs IG: 2-0
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 16/01:
1. 14h00: OMG vs IG
– Đội hình Oh My God: shanji – Aki – Creme – Able – Cold
– Đội hình Invictus Gaming: neny – XUN – Yuekai – xiaoyueji – Lucas
2. 16h00: WE vs V5
– Đội hình Team WE: Biubiu – View – Shanks – Stay – Kedaya
– Đội hình Victory Five: Invicible – Karsa – Rookie – Photic – ppgod
3. 18h00: WBG vs BLG
– Đội hình Weibo Gaming: TheShy – SofM – Angel – huanfeng – ON
– Đội hình Bilibili Gaming: Breathe – WeiWei – FoFo – Doggo – Crisp

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Trực #tiếp #LPL #Mùa #Xuân #hôm #nay #mới #nhất

Trực tiếp LPL Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất

Link Trực tiếp LPL Mùa Xuân 2022 hôm nay:

WE vs TES: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

LNG vs IG: 2-0
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 19/01:
1. 16h00: WE vs TES
– Đội hình Team WE: Biubiu – View – Shanks – Stay – Kedaya
– Đội hình Top Esports: Zoom/Qintian – Tian/Xiaopeng – Knight – Jackeylove – Zhou
2. 18h00: LNG vs IG
– Đội hình LNG Esports: Ale – Tarzan – Doinb – Light – LvMao
– Đội hình Invictus Gaming: neny – XUN – Yuekai – xiaoyueji – Lucas
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 18/01:
UP vs EDG: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

LGD vs JDG: 0-2
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 18/01:
1. 16h00: LGD vs JDG
– Đội hình LGD Gaming: fearness – shad0w – Jay/YeG – Eric/Jinjiao – Garvey/Kui/Chance
– Đội hình JD Gaming: 369 – Kanavi – YaGao – Lpc – Missing
2. 18h00: UP vs EDG
– Đội hình Ultra Prime: Aliez/zs – H4cker – Cryin – Elk/kelin – ShiauC
– Đội hình EDward Gaming: Flandre – JieJie – Scout – Viper – Meiko
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 17/01
RNG vs TT: 2-0
Game 1

Game 2

AL vs FPX: 0-2
Game 1

Game 2
 
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 16/01

WBG vs BLG: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

WE vs V5: 1-2
Game 1

Game 2

OMG vs IG: 2-0
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 16/01:
1. 14h00: OMG vs IG
– Đội hình Oh My God: shanji – Aki – Creme – Able – Cold
– Đội hình Invictus Gaming: neny – XUN – Yuekai – xiaoyueji – Lucas
2. 16h00: WE vs V5
– Đội hình Team WE: Biubiu – View – Shanks – Stay – Kedaya
– Đội hình Victory Five: Invicible – Karsa – Rookie – Photic – ppgod
3. 18h00: WBG vs BLG
– Đội hình Weibo Gaming: TheShy – SofM – Angel – huanfeng – ON
– Đội hình Bilibili Gaming: Breathe – WeiWei – FoFo – Doggo – Crisp

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Trực #tiếp #LPL #Mùa #Xuân #hôm #nay #mới #nhất


#Trực #tiếp #LPL #Mùa #Xuân #hôm #nay #mới #nhất

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button