Pháp Luật

Trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2022

2022 Miễn thi Ngoại ngữ Trung học Công lập

Miễn trừ Kỳ thi Ngoại ngữ Abitur năm 2022 – Ai đủ điều kiện để được Miễn trừ Kỳ thi Ngoại ngữ Abitur năm 2022? Khi Abitur 2022 đến rất gần, đó là một câu hỏi thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả. Danh sách miễn thi THPT môn ngoại ngữ năm 2022 mà Vik News muốn chia sẻ đến bạn đọc như sau.

  • Các mốc thời gian cần nhớ của kỳ thi THPT năm 2022
  • Đi tới Kết quả kiểm tra năng khiếu năm 2022

Ngày 19/4/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1523 / BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi cử nhân năm 2022. Theo hướng dẫn trong văn bản chính thức này, các trường hợp kiểm tra được miễn kiểm tra ngoại ngữ vì các tiêu chí công nhận của Abitur được quy định như sau.

– Vận động viên quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (tương đương hoặc khác với môn ngoại ngữ đã học ở trường phổ thông), có thời hạn đến ngày 06/7/2022 và đạt mức điểm tối thiểu theo bảng dưới đây.

TT

Anh

giấy chứng nhận hài lòng Yêu cầu tối thiểu

chứng nhận

Ngày thứ nhất

Anh

– TOEFL ITP 450

– TOEFL iBT 45

Viện Khảo thí Giáo dục (ETS)

IELTS 4.0

– Hội đồng Anh (BC)

– Chương trình Phát triển Quốc tế (IDP)

2

tiếng Nga

torfl cấp 1

Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga tại Hà Nội

số ba

người Pháp

– TCF (300-400 điểm)

– Bản thân B1

Trung tâm Sư phạm Quốc tế d’Etudes (CIEP)

4

ngôn ngữ trụ sở chính Quốc gia

– HSK cấp độ 3

– Cục Ngoại ngữ Trung Quốc (Hán Bản); Ủy ban khảo thí tiếng Trung Quốc gia; Tổng viện Khổng Tử (Trung Quốc);

– TOCFL cấp độ 3

– Ban chỉ đạo kiểm tra khả năng (Huayu)

– HSK cấp độ 3

Trung tâm Hợp tác Quan hệ Đối ngoại Trung Quốc

5

tiếng Đức

– Chứng chỉ Goethe B1

– Văn bằng tiếng Đức (DSD) B1

– Chứng chỉ B1

Ủy ban giáo dục đại học ở nước ngoài của Đức (ZfA)

6

tiếng Nhật

Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3

Tổ chức Nhật Bản

Để biết thêm thông tin hữu ích, hãy xem phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.


Thông tin thêm

Trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2022

Miễn thi ngoại ngữ THPT quốc gia 2022
Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ kỳ thi THPT 2022 – Đối tượng nào được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2022? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm khi mà kỳ thi THPT 2022 đang đến rất gần. Sau đây là danh sách các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ THPT quốc gia 2022, Vik News xin chia sẻ đến bạn đọc.
Các mốc thời gian cần nhớ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Xem điểm thi đánh giá năng lực 2022
Ngày 19/4 năm 2022 Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo hướng dẫn tại công văn này, các trường hợp thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT được quy định cụ thể như sau:
– Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
– Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 06/7/2022 và đạt mức điểm tối thiểu theo bảng dưới đây:

TT

Môn Ngoại ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

– TOEFL ITP 450 điểm
– TOEFL iBT 45 điểm

Educational Testing Service (ETS)

IELTS 4.0 điểm

– British Council (BC)
– International Development Program (IDP)

2

Tiếng Nga

TORFL cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)

3

Tiếng Pháp

– TCF (300-400 điểm)
– DELF B1

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques – CIEP)

4

Tiếng Trung Quốc

– HSK cấp độ 3

– Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese); Tổng bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc);

– TOCFL cấp độ 3

– Ủy ban công tác thúc đẩy Kỳ thi đánh giá năng lực Hoa ngữ quốc gia (Steering Committee for the Test of Proficiency – Huayu)

– HSK cấp độ 3

Trung tâm hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước ngoài (Center for Language Education and Cooperation”)

5

Tiếng Đức

– Goethe-Zertifikat B1
– Deutsches Sprachdiplom (DSD) B1
– Zertifikat B1

Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)

6

Tiếng Nhật

JLPT cấp độ N3

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Trường #hợp #được #miễn #thi #Ngoại #ngữ #tốt #nghiệp #THPT

Trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2022

Miễn thi ngoại ngữ THPT quốc gia 2022
Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ kỳ thi THPT 2022 – Đối tượng nào được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2022? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm khi mà kỳ thi THPT 2022 đang đến rất gần. Sau đây là danh sách các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ THPT quốc gia 2022, Vik News xin chia sẻ đến bạn đọc.
Các mốc thời gian cần nhớ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Xem điểm thi đánh giá năng lực 2022
Ngày 19/4 năm 2022 Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo hướng dẫn tại công văn này, các trường hợp thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT được quy định cụ thể như sau:
– Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
– Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 06/7/2022 và đạt mức điểm tối thiểu theo bảng dưới đây:

TT

Môn Ngoại ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

– TOEFL ITP 450 điểm
– TOEFL iBT 45 điểm

Educational Testing Service (ETS)

IELTS 4.0 điểm

– British Council (BC)
– International Development Program (IDP)

2

Tiếng Nga

TORFL cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)

3

Tiếng Pháp

– TCF (300-400 điểm)
– DELF B1

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques – CIEP)

4

Tiếng Trung Quốc

– HSK cấp độ 3

– Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese); Tổng bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc);

– TOCFL cấp độ 3

– Ủy ban công tác thúc đẩy Kỳ thi đánh giá năng lực Hoa ngữ quốc gia (Steering Committee for the Test of Proficiency – Huayu)

– HSK cấp độ 3

Trung tâm hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước ngoài (Center for Language Education and Cooperation”)

5

Tiếng Đức

– Goethe-Zertifikat B1
– Deutsches Sprachdiplom (DSD) B1
– Zertifikat B1

Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)

6

Tiếng Nhật

JLPT cấp độ N3

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Trường #hợp #được #miễn #thi #Ngoại #ngữ #tốt #nghiệp #THPT


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button