Ưu điểm và hạn chế của dân chủ gián tiếp 2022

Ưu điểm và hạn chế của dân chủ gián tiếp 2022. Dân chủ gián tiếp là quyền cơ bản của công dân, nhưng thực hiện quyền dân chủ gián tiếp như thế nào, và dân chủ gián tiếp có những ưu, khuyết điểm gì thì không phải ai cũng biết rõ. Bài viết này của Vik News sẽ giải đáp các thắc mắc về vấn đề này, mời bạn đọc tham khảo.

Phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân
Phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân

1. Dân chủ gián tiếp là gì?

Căn cứ Điều 6 Hiến pháp 2013 quy định:

Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, đất nước.

Như vậy, dân chủ gián tiếp là dân chủ đại diện, mà yếu tố quan trọng nhất là trong đó người dân có quyền bỏ phiếu trực tiếp bầu ra người đại diện cho mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, đất nước.

Những người được bầu đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và phải hành động dựa trên nguyên tắc đó.

Vậy hình thức dân chủ gián tiếp có những ưu và khuyết điểm gì, mời bạn đọc tham khảo chi tiết phần 2 dưới đây.

2. Ưu điểm của dân chủ gián tiếp

Dân chủ và thực hành dân chủ
Dân chủ và thực hành dân chủ

Hình thức dân chủ gián tiếp ở Việt Nam là hình thức nhân dân thể hiện quyền làm chủ của mình, tham gia quản lí nhà nước và xã hội thông qua hoạt động của những người đại diện, cơ quan đại diện của mình ở các cấp chính quyền như ở Mặt trận tổ quốc, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước.

Vì vậy mà tạo ra ưu điểm cho hình thức dân chủ gián tiếp đó là: Nhân dân được làm chủ thông qua người đại diện nên phạm vi được bao quát toàn bộ lãnh thổ từ địa phương đến trung ương, trên mọi lĩnh vực.

3. Hạn chế của dân chủ gián tiếp

Vì thông qua cơ chế bầu cử để chọn người đại diện cho nhân dân mà dân chủ gián tiếp cũng có những mặt hạn chế nhất định, đó là: Nguyện vọng của nhân dân không được phản ánh trực tiếp nên phụ thuộc nhiều vào khả năng của người đại diện.

Về mặt hiệu quả, chế độ dân chủ đại diện gián tiếp không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới hiện nay vẫn còn gây ra những nghi ngờ, lo ngại. Vì vậy những người được dân chúng bầu chọn và nắm giữ quyền lực tại các cơ quan công quyền phải được đổi mới liên tục. Điều đó có nghĩa là, có quy định về thời gian cố định rất cụ thể trong hệ thống pháp luật để tiến hành các cuộc bầu cử mới.

Như vậy, bài viết đã giải đáp các thắc mắc về vấn đề dân chủ gián tiếp là gì cùng những ưu và khuyết điểm của hệ thống dân chủ gián tiếp. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Là gì? mảng Hỏi đáp pháp luật của Vik News.

  • Dân chủ gián tiếp là gì 2022?
  • Ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp
  • Dân chủ trực tiếp là gì?

Thông tin thêm

Ưu điểm và hạn chế của dân chủ gián tiếp 2022

Ưu điểm và hạn chế của dân chủ gián tiếp 2022. Dân chủ gián tiếp là quyền cơ bản của công dân, nhưng thực hiện quyền dân chủ gián tiếp như thế nào, và dân chủ gián tiếp có những ưu, khuyết điểm gì thì không phải ai cũng biết rõ. Bài viết này của Vik News sẽ giải đáp các thắc mắc về vấn đề này, mời bạn đọc tham khảo.
Phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân1. Dân chủ gián tiếp là gì?
Căn cứ Điều 6 Hiến pháp 2013 quy định:
Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.
Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, đất nước.
Như vậy, dân chủ gián tiếp là dân chủ đại diện, mà yếu tố quan trọng nhất là trong đó người dân có quyền bỏ phiếu trực tiếp bầu ra người đại diện cho mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, đất nước.
Những người được bầu đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và phải hành động dựa trên nguyên tắc đó.
Vậy hình thức dân chủ gián tiếp có những ưu và khuyết điểm gì, mời bạn đọc tham khảo chi tiết phần 2 dưới đây.
2. Ưu điểm của dân chủ gián tiếp
Dân chủ và thực hành dân chủHình thức dân chủ gián tiếp ở Việt Nam là hình thức nhân dân thể hiện quyền làm chủ của mình, tham gia quản lí nhà nước và xã hội thông qua hoạt động của những người đại diện, cơ quan đại diện của mình ở các cấp chính quyền như ở Mặt trận tổ quốc, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước.
Vì vậy mà tạo ra ưu điểm cho hình thức dân chủ gián tiếp đó là: Nhân dân được làm chủ thông qua người đại diện nên phạm vi được bao quát toàn bộ lãnh thổ từ địa phương đến trung ương, trên mọi lĩnh vực.
3. Hạn chế của dân chủ gián tiếp
Vì thông qua cơ chế bầu cử để chọn người đại diện cho nhân dân mà dân chủ gián tiếp cũng có những mặt hạn chế nhất định, đó là: Nguyện vọng của nhân dân không được phản ánh trực tiếp nên phụ thuộc nhiều vào khả năng của người đại diện.
Về mặt hiệu quả, chế độ dân chủ đại diện gián tiếp không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới hiện nay vẫn còn gây ra những nghi ngờ, lo ngại. Vì vậy những người được dân chúng bầu chọn và nắm giữ quyền lực tại các cơ quan công quyền phải được đổi mới liên tục. Điều đó có nghĩa là, có quy định về thời gian cố định rất cụ thể trong hệ thống pháp luật để tiến hành các cuộc bầu cử mới.
Như vậy, bài viết đã giải đáp các thắc mắc về vấn đề dân chủ gián tiếp là gì cùng những ưu và khuyết điểm của hệ thống dân chủ gián tiếp. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Là gì? mảng Hỏi đáp pháp luật của Vik News.
Dân chủ gián tiếp là gì 2022?
Ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp
Dân chủ trực tiếp là gì?

#Ưu #điểm #và #hạn #chế #của #dân #chủ #gián #tiếp

Ưu điểm và hạn chế của dân chủ gián tiếp 2022

Ưu điểm và hạn chế của dân chủ gián tiếp 2022. Dân chủ gián tiếp là quyền cơ bản của công dân, nhưng thực hiện quyền dân chủ gián tiếp như thế nào, và dân chủ gián tiếp có những ưu, khuyết điểm gì thì không phải ai cũng biết rõ. Bài viết này của Vik News sẽ giải đáp các thắc mắc về vấn đề này, mời bạn đọc tham khảo.
Phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân1. Dân chủ gián tiếp là gì?
Căn cứ Điều 6 Hiến pháp 2013 quy định:
Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.
Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, đất nước.
Như vậy, dân chủ gián tiếp là dân chủ đại diện, mà yếu tố quan trọng nhất là trong đó người dân có quyền bỏ phiếu trực tiếp bầu ra người đại diện cho mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, đất nước.
Những người được bầu đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và phải hành động dựa trên nguyên tắc đó.
Vậy hình thức dân chủ gián tiếp có những ưu và khuyết điểm gì, mời bạn đọc tham khảo chi tiết phần 2 dưới đây.
2. Ưu điểm của dân chủ gián tiếp
Dân chủ và thực hành dân chủHình thức dân chủ gián tiếp ở Việt Nam là hình thức nhân dân thể hiện quyền làm chủ của mình, tham gia quản lí nhà nước và xã hội thông qua hoạt động của những người đại diện, cơ quan đại diện của mình ở các cấp chính quyền như ở Mặt trận tổ quốc, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước.
Vì vậy mà tạo ra ưu điểm cho hình thức dân chủ gián tiếp đó là: Nhân dân được làm chủ thông qua người đại diện nên phạm vi được bao quát toàn bộ lãnh thổ từ địa phương đến trung ương, trên mọi lĩnh vực.
3. Hạn chế của dân chủ gián tiếp
Vì thông qua cơ chế bầu cử để chọn người đại diện cho nhân dân mà dân chủ gián tiếp cũng có những mặt hạn chế nhất định, đó là: Nguyện vọng của nhân dân không được phản ánh trực tiếp nên phụ thuộc nhiều vào khả năng của người đại diện.
Về mặt hiệu quả, chế độ dân chủ đại diện gián tiếp không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới hiện nay vẫn còn gây ra những nghi ngờ, lo ngại. Vì vậy những người được dân chúng bầu chọn và nắm giữ quyền lực tại các cơ quan công quyền phải được đổi mới liên tục. Điều đó có nghĩa là, có quy định về thời gian cố định rất cụ thể trong hệ thống pháp luật để tiến hành các cuộc bầu cử mới.
Như vậy, bài viết đã giải đáp các thắc mắc về vấn đề dân chủ gián tiếp là gì cùng những ưu và khuyết điểm của hệ thống dân chủ gián tiếp. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Là gì? mảng Hỏi đáp pháp luật của Vik News.
Dân chủ gián tiếp là gì 2022?
Ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp
Dân chủ trực tiếp là gì?

#Ưu #điểm #và #hạn #chế #của #dân #chủ #gián #tiếp


Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button