Tài Liệu

Vì sao phong trào Cần Vương thất bại?

Phong trào Cần Vương là một trong những phong trào yêu nước chống thực dân Pháp do Tôn Thất Thuyết lãnh đạo. Vậy, vì sao phong trào Cần Vương thất bại? Dưới đây xin trình bày chi tiết những nguyên nhân dẫn đến thất bại của phong trào Cần Vương. Hoàn muốn chia sẻ để các bạn cùng nhau học hỏi.

  • Các Bài Văn Mẫu Phân Tích Quê Hương Lớp 9 Lớp 8

Phong trào Cần Vương là một mốc son của lòng yêu nước vào cuối thế kỷ 19, tuy có thất bại nhưng đã củng cố truyền thống anh hùng, bất khuất của đất nước.

1. Vì sao phong trào Cần Vương thất bại?

A. Nó không được công chúng ủng hộ.

Vua B. Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt làm tù binh.

C. Địa hình không thuận lợi trong quá trình đấu tranh.

D. Thiếu các lớp học nâng cao để hướng dẫn

Đáp án: D. Thiếu các lớp học nâng cao với kỹ năng lãnh đạo

2. Nguyên nhân thất bại của Phong trào Cần Vương

Những nguyên nhân dẫn đến thất bại của phong trào Cần Vương là:

Vùng: Phong trào Cần Vương thất bại là do cục bộ kháng chiến. Các nhà lãnh đạo của phong trào chỉ nổi tiếng ở những khu vực mà họ đến, và khi bị bắt hoặc bị giết, những người nổi dậy đầu hàng hoặc giải tán.

Thiếu sự hội tụ và lãnh đạo: Phong trào Cần Vương không hội tụ và quy tụ thành một khối. Không có phương hướng hoạt động mạnh mẽ và không có đường lối chiến lược rõ ràng để chống lại quân Pháp.

Quan hệ với nhân dân: Phong trào Cần Vương khởi nghĩa không được lòng dân vì gốc rễ của nó không xuất phát từ nông dân. Quân đội cũng đi cướp bóc của dân chúng.

Xung đột với tôn giáo: Sau khi cuộc nổi dậy Cần Vương leo thang thành xung đột với đạo Công giáo, nhiều giáo dân phải tự vệ bằng cách cấu kết với thực dân Pháp. Theo thống kê của Pháp, hơn 20.000 giáo dân đã bị quân Cần Vương giết hại.

Xung đột chủng tộc: Một sai lầm chính sách đã sa thải các quan chức Việt Nam và trao quyền tự trị cho các dân tộc thiểu số đã khiến nhóm dân tộc này đứng về phía Pháp. Chính người Thượng đã bắt vua Hàm Nghi. Các bộ tộc Tai, Mán, Mèo, Nùng, Thổ đều cắt đứt đường liên lạc của lực lượng khởi nghĩa Cần Vương. Họ cũng hỗ trợ người Pháp trong chiến tranh phản du kích hiệu quả.

Vũ khí: Với vũ khí cơ bản có thể tự túc được, nghĩa quân Cần Vương khó có thể cạnh tranh được với vũ khí hiện đại của quân Pháp.

Sự khác biệt về sức mạnh: Sức mạnh của phong trào Cần Vương quá khác biệt so với sức mạnh của quân Pháp. Họ chỉ có thể tấn công vào những điểm yếu và khoảng trống của đối thủ. Bạn không thể tham chiến trực tiếp với kẻ thù.

Tinh thần chiến đấu: Ngoại trừ một số nhà lãnh đạo đã chiến đấu và hy sinh cho đất nước của họ đến cùng, nhiều thủ lĩnh phe nổi dậy đã nhanh chóng bỏ vũ khí và đầu hàng khi quan hệ quân sự bắt đầu xấu đi. Vì vậy, phong trào nhanh chóng suy yếu và tan rã.

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Tài liệu của Dữ liệu lớn.

Xem thêm thông tin Vì sao phong trào Cần Vương thất bại?

Vì sao phong trào Cần Vương thất bại?

Phong trào Cần Vương là một trong những phong trào yêu nước chống thực dân Pháp do Tôn Thất Thuyết lãnh đạo. Vậy tại sao phong trào Cần Vương lại thất bại? Sau đây là chi tiết những nguyên nhân dẫn đến thất bại của phong trào Cần Vương, Hoán xin chia sẻ để các bạn cùng tìm hiểu.
Bài văn mẫu phân tích 9 bài Quê hương lớp 8
Phong trào Cần Vương là một mốc son trong tinh thần yêu nước cuối thế kỷ 19, tuy thất bại nhưng đã nâng cao truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam.
1. Vì sao phong trào Cần Vương thất bại Đố?
A. Không được nhân dân ủng hộ.
B. Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt.
C. Địa hình bất lợi trong quá trình đấu tranh.
D. Thiếu một giai cấp tiên tiến có khả năng lãnh đạo
Đáp án: D. Thiếu một lớp học tiên tiến có khả năng lãnh đạo
2. Nguyên nhân thất bại của Phong trào Cần Vương
Nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương:
Địa phương: Phong trào Cần Vương thất bại là do địa phương kháng chiến. Những người lãnh đạo phong trào chỉ có uy tín ở địa phương nơi họ đến, khi bị bắt hoặc bị giết, nghĩa quân đầu hàng hoặc giải tán.
Thiếu sự hội tụ và lãnh đạo: Phong trào Cần Vương chưa hội tụ, tập hợp thành một khối thống nhất; không có phương hướng tác chiến rõ ràng cũng như đường lối chiến lược rõ ràng đủ mạnh để chống lại quân Pháp.
Quan hệ với nhân dân: Các cuộc nổi dậy của phong trào Cần Vương không được lòng dân vì gốc rễ không xuất phát từ nông dân. Các đội quân cũng đi cướp bóc của người dân.
Xung đột với tôn giáo: Xung đột với đạo Công giáo của nghĩa quân Cần Vương buộc nhiều giáo dân phải tự vệ bằng cách cấu kết với thực dân Pháp. Theo thống kê của Pháp, hơn 20.000 giáo dân đã bị quân Cần Vương giết hại.
Xung đột sắc tộc: Sai lầm trong chính sách sa thải quan chức Việt Nam, trao quyền tự quản cho các dân tộc thiểu số đã khiến các dân tộc này đứng về phía Pháp. Chính người Thượng đã bắt vua Hàm Nghi. Các bộ tộc Thái, Mán, Mèo, Nùng, Thổ đều đã cắt đứt đường liên lạc của nghĩa quân Cần Vương. Họ cũng giúp quân Pháp trong chiến tranh phản du kích hiệu quả.
Vũ khí: Với vũ khí tự cung tự cấp, thô sơ, nghĩa quân Cần Vương khó có thể đối đầu với vũ khí hiện đại của quân Pháp.
Chênh lệch về lực lượng: Lực lượng của phong trào Cần Vương quá chênh lệch so với lực lượng hùng hậu của Pháp. Họ chỉ có thể tấn công vào những điểm yếu và sơ hở của đối phương; không có khả năng tiến hành chiến tranh trực tiếp với lực lượng của địch.
Tinh thần chiến đấu: Trừ một số thủ lĩnh có tinh thần chiến đấu đến cùng, hy sinh vì đất nước, nhiều thủ lĩnh nghĩa quân đã nhanh chóng buông vũ khí và đầu hàng khi tương quan lực lượng bắt đầu bất lợi. Vì vậy, phong trào nhanh chóng suy yếu và tan rã.
Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Vì #sao #phong #trào #Cần #Vương #thất #bại

Phong trào Cần Vương là một trong những phong trào yêu nước chống thực dân Pháp do Tôn Thất Thuyết lãnh đạo. Vậy tại sao phong trào Cần Vương lại thất bại? Sau đây là chi tiết những nguyên nhân dẫn đến thất bại của phong trào Cần Vương, Hoán xin chia sẻ để các bạn cùng tìm hiểu.
Bài văn mẫu phân tích 9 bài Quê hương lớp 8
Phong trào Cần Vương là một mốc son trong tinh thần yêu nước cuối thế kỷ 19, tuy thất bại nhưng đã nâng cao truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam.
1. Vì sao phong trào Cần Vương thất bại Đố?
A. Không được nhân dân ủng hộ.
B. Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt.
C. Địa hình bất lợi trong quá trình đấu tranh.
D. Thiếu một giai cấp tiên tiến có khả năng lãnh đạo
Đáp án: D. Thiếu một lớp học tiên tiến có khả năng lãnh đạo
2. Nguyên nhân thất bại của Phong trào Cần Vương
Nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương:
Địa phương: Phong trào Cần Vương thất bại là do địa phương kháng chiến. Những người lãnh đạo phong trào chỉ có uy tín ở địa phương nơi họ đến, khi bị bắt hoặc bị giết, nghĩa quân đầu hàng hoặc giải tán.
Thiếu sự hội tụ và lãnh đạo: Phong trào Cần Vương chưa hội tụ, tập hợp thành một khối thống nhất; không có phương hướng tác chiến rõ ràng cũng như đường lối chiến lược rõ ràng đủ mạnh để chống lại quân Pháp.
Quan hệ với nhân dân: Các cuộc nổi dậy của phong trào Cần Vương không được lòng dân vì gốc rễ không xuất phát từ nông dân. Các đội quân cũng đi cướp bóc của người dân.
Xung đột với tôn giáo: Xung đột với đạo Công giáo của nghĩa quân Cần Vương buộc nhiều giáo dân phải tự vệ bằng cách cấu kết với thực dân Pháp. Theo thống kê của Pháp, hơn 20.000 giáo dân đã bị quân Cần Vương giết hại.
Xung đột sắc tộc: Sai lầm trong chính sách sa thải quan chức Việt Nam, trao quyền tự quản cho các dân tộc thiểu số đã khiến các dân tộc này đứng về phía Pháp. Chính người Thượng đã bắt vua Hàm Nghi. Các bộ tộc Thái, Mán, Mèo, Nùng, Thổ đều đã cắt đứt đường liên lạc của nghĩa quân Cần Vương. Họ cũng giúp quân Pháp trong chiến tranh phản du kích hiệu quả.
Vũ khí: Với vũ khí tự cung tự cấp, thô sơ, nghĩa quân Cần Vương khó có thể đối đầu với vũ khí hiện đại của quân Pháp.
Chênh lệch về lực lượng: Lực lượng của phong trào Cần Vương quá chênh lệch so với lực lượng hùng hậu của Pháp. Họ chỉ có thể tấn công vào những điểm yếu và sơ hở của đối phương; không có khả năng tiến hành chiến tranh trực tiếp với lực lượng của địch.
Tinh thần chiến đấu: Trừ một số thủ lĩnh có tinh thần chiến đấu đến cùng, hy sinh vì đất nước, nhiều thủ lĩnh nghĩa quân đã nhanh chóng buông vũ khí và đầu hàng khi tương quan lực lượng bắt đầu bất lợi. Vì vậy, phong trào nhanh chóng suy yếu và tan rã.
Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Vì #sao #phong #trào #Cần #Vương #thất #bại


#Vì #sao #phong #trào #Cần #Vương #thất #bại

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button