Ppm là gì?

Ppm là gì? Phương pháp tính ppm

Cũng giống các đơn vị đo khối lượng như kg, gam,… Ppm cũng là một đơn vị có chức năng tương tự. Tuy nhiên, đơn vị này rất ít khi…