Mã OTP là gì?

OTP là gì? Mã OTP có an toàn không?

Mã OTP xuất hiện khá nhiều khi thực hiện các giao dịch online thanh toán trực tuyến hoặc khi thực hiện giao dịch với các tài khoản ATM…. Khi thực…