Podcast là gì? Lợi ích Podcast mang lại là gì?

Bạn đã từng nghe người ta hay nhắc tới “Podcast” bao giờ chưa? Nếu như bạn có sử dụng smartphone hay ipad mà chưa tìm hiểu về podcast thì quả…