Cách lấy sữa ong chúa bạn đã biết chưa?

Sữa ong chúa là thức ăn để nuôi ong chúa khi chúng còn là những ấu trùng cho đến khi trưởng thành, già và chết đi. Ong chúa chỉ ăn…