Son Môi MAC Vegas Volt Màu Hồng Cam

Đánh giá son môi MAC Vegas Volt màu hồng cam

Sự kết hợp giữa sắc hồng và sắc cam trong son MAC Vegas Volt có lẽ chính là sự hòa quyện tuyệt vời nhất trong đại gia đình son MAC. Khi…