cryptocurrency là gì

Cryptocurrency là gì? Cryptocurrency hoạt động như thế nào?

Cryptocurrency là một dạng tiền mã hóa, lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2009 và đã nhận được vô số sự thu hút đến từ giới tài chính. Vậy…