LC là gì?

LC là gì? Quy trình thanh toán bằng thư tín dụng LC

LC là một phương thức thanh toán trong giao dịch xuất nhập khẩu hàng hóa. Hình thức thanh toán này có sự uy tín cao, đem lại rất nhiều thuận…