Margin là gì?

Margin là gì? Rủi ro của nhà đầu tư khi sử dụng margin

Margin xuất hiện khá nhiều trong các giao dịch đầu tư chứng khoán. Nhiều nhà đầu tư thường căn cứ vào margin để đưa ra các quyết định quan trọng…