Hỏi Đáp

[Video] Cách đổi, cài hình nền máy tính Windows 7, 8, 10 đơn giản

Bạn muốn máy tính của mình phát triển thành chân thực và phong cách bằng cách chỉnh sửa nền màn hình. Bài viết bữa nay sẽ chỉ dẫn các bạn cách thiết đặt hình nền cho máy tính từ Windows 7,8 tới Windows 10 1 cách dễ dãi và mau chóng. Hãy theo dõi bài viết để có thể tiến hành thành công.

Mời các bạn tham khảo video cách chỉnh sửa và thiết đặt Windows 7, 8, 10 Nền Desktop dễ dàng.

1. Cách chỉnh sửa nền màn hình Windows 7

Phương pháp 1: Đặt hình nền trực tiếp từ hình ảnh

Nhấp chuột phải vào hình ảnh đã tải xuống nhưng mà bạn muốn đặt làm hình nền> Chọn Cài làm hình nền.

Đặt hình nền trực tiếp từ hình ảnh

Phương pháp 2: Đặt Nền màn hình trong Thiết đặt

– Bước 1: Nhấp chuột phải vào màn hình> Chọn Tư nhân hóa.

    Nhấp chuột phải vào màn hình và chọn Cá nhân hóa.

Nhấp chuột phải vào màn hình và chọn Tư nhân hóa.

– Bước 2: Đi Hình nền máy vi tính.

Chọn nền màn hình

Chọn nền màn hình

– Bước 3: Chọn 1 hình ảnh hiện có hoặc tải lên 1 hình ảnh bằng cách nhấn Lướt sóng > Điều hướng tới folder chứa ảnh muốn đặt làm hình nền> Bạn có thể đặt thêm Chế độ cân chỉnh hình nền, Thời gian hiển thị (nếu bạn sử dụng cơ chế trình chiếu), …> Bấm vào Lưu chỉnh sửa kết thúc.

Chọn ảnh bạn muốn thay đổi làm hình nền và lưu thay đổi

Chọn ảnh bạn muốn chỉnh sửa làm hình nền và lưu chỉnh sửa

2. Cách chỉnh sửa nền màn hình Windows 8

Phương pháp 1: Đặt hình nền trực tiếp từ hình ảnh

Nhấp chuột phải vào hình ảnh đã tải xuống nhưng mà bạn muốn đặt làm hình nền> Chọn Cài làm hình nền.

Đặt hình nền trực tiếp từ hình ảnh

Đặt hình nền trực tiếp từ hình ảnh

Phương pháp 2: Đặt Nền màn hình trong Thiết đặt

– Bước 1: Mở tuyển lựa bảng điều khiển nhanh Thiết đặt.

Mở bảng điều khiển nhanh, chọn Cài đặt

Mở bảng điều khiển nhanh, chọn Thiết đặt

– Bước 2: Chọn 1 mục Tư nhân hóa.

Chọn Cá nhân hóa

Chọn Tư nhân hóa

– Bước 3: Đi Hình nền máy vi tính.

Chọn nền màn hình

Chọn nền màn hình

– Giai đoạn 4: Chọn 1 hình ảnh hiện có hoặc tải lên 1 hình ảnh bằng cách nhấn Lướt sóng > Điều hướng tới folder chứa ảnh muốn đặt làm hình nền> Bạn có thể đặt thêm Chế độ cân chỉnh hình nền, Thời gian hiển thị (nếu bạn sử dụng cơ chế trình chiếu), …> Bấm vào Lưu chỉnh sửa kết thúc.

Chọn ảnh bạn muốn thay đổi làm hình nền và lưu thay đổi

Chọn ảnh bạn muốn chỉnh sửa làm hình nền và lưu chỉnh sửa

3. Cách đặt nền màn hình Windows 10

Phương pháp 1: Đặt hình nền trực tiếp từ hình ảnh

Nhấp chuột phải vào hình ảnh đã tải xuống nhưng mà bạn muốn đặt làm hình nền> Chọn Cài làm hình nền.

Đặt hình nền trực tiếp từ hình ảnh

Đặt hình nền trực tiếp từ hình ảnh

Phương pháp 2: Đặt Nền màn hình trong Thiết đặt

– Bước 1: Nhấp chuột phải vào màn hình> Chọn Tư nhân hóa.

    Nhấp chuột phải vào màn hình và chọn Cá nhân hóa.

Nhấp chuột phải vào màn hình và chọn Tư nhân hóa.

– Bước 2: Đi Tiểu sử > Chọn Hình ảnh > Chọn 1 hình ảnh hiện có hoặc tải lên 1 hình ảnh bằng cách nhấn Lướt sóng.

Chọn mục Nền và chọn ảnh bạn muốn

Chọn mục Nền và chọn ảnh bạn muốn

– Bước 3: Sau lúc nhấn Lướt sóng > Mở folder chứa ảnh bạn muốn đặt làm hình nền> Chọn ảnh và chạm vào Chọn ảnh để lưu hình nền mới.

Chọn ảnh bạn muốn thay đổi làm hình nền và lưu thay đổi

Chọn ảnh bạn muốn chỉnh sửa làm hình nền và lưu chỉnh sửa

xem thêm

”Xem

Cách đổi, cài hình nền máy tính Windows 7, 8, 10 dễ dàng
” state=”close”] [Video] Cách đổi, cài hình nền máy tính Windows 7, 8, 10 dễ dàng

Bạn muốn khiến cho chiếc máy tính của mình phát triển thành thật sinh động và mang đậm dấu ấn tư nhân bằng cách chỉnh sửa màn hình nền. Bài viết bữa nay sẽ chỉ dẫn cho bạn những cách thiết đặt hình nền cho máy tính từ Windows 7,8 tới Windows 10 1 cách dễ dãi và mau chóng. Các bạn hãy theo dõi bài viết để có thể tiến hành thành công nhé.
Tham khảo video về cách đổi, cài hình nền máy tính Windows 7, 8, 10 dễ dàng.

1. Cách đổi hình nền máy tính Windows 7
Cách 1: Cài hình nền trực tiếp từ hình ảnh
Click chuột phải vào hình ảnh đã tải về nhưng mà bạn muốn thiết đặt làm hình nền > Chọn Set as desktop background.

Cài hình nền trực tiếp từ hình ảnh
Cách 2: Cài hình nền máy tính trong Settings
– Bước 1: Click chuột phải màn hình > Chọn Personalize.

Click chuột phải màn hình và chọn Personalize.
– Bước 2: Vào mục Desktop Background.

Chọn mục Desktop Background
– Bước 3: Chọn hình có sẵn hoặc tải ảnh lên bằng cách nhấn Browse > Vào folder có chứa hình ảnh bạn muốn đặt làm hình nền > Bạn có thể thiết đặt thêm Chế độ cân chỉnh hình nền, Thời gian hiển thị (nếu sử dụng cơ chế trình chiếu),… > Nhấn Save changes để hoàn thành.

Chọn ảnh bạn muốn đổi làm hình nền và lưu chỉnh sửa
2. Cách đổi hình nền máy tính Windows 8
Cách 1: Cài hình nền trực tiếp từ hình ảnh
Click chuột phải vào hình ảnh đã tải về nhưng mà bạn muốn thiết đặt làm hình nền > Chọn Set as desktop background.

Cài hình nền trực tiếp từ hình ảnh

Cách 2: Cài hình nền máy tính trong Settings
– Bước 1: Mở bảng điều khiển nhanh chọn Settings.

Mở bảng điều khiển nhanh chọn Settings
– Bước 2: Chọn mục Personalization.

Chọn mục Personalization
– Bước 3: Vào mục Desktop Background.

Chọn mục Desktop Background

– Bước 4: Chọn hình có sẵn hoặc tải ảnh lên bằng cách nhấn Browse > Vào folder có chứa hình ảnh bạn muốn đặt làm hình nền > Bạn có thể thiết đặt thêm Chế độ cân chỉnh hình nền, Thời gian hiển thị (nếu sử dụng cơ chế trình chiếu),… > Nhấn Save changes để hoàn thành.

Chọn ảnh bạn muốn đổi làm hình nền và lưu chỉnh sửa
3. Cách cài hình nền máy tính Windows 10
Cách 1: Cài hình nền trực tiếp từ hình ảnh
Click chuột phải vào hình ảnh đã tải về nhưng mà bạn muốn thiết đặt làm hình nền > Chọn Set as desktop background.

Cài hình nền trực tiếp từ hình ảnh
Cách 2: Cài hình nền máy tính trong Settings
– Bước 1: Click chuột phải màn hình > Chọn Personalize.

Click chuột phải màn hình và chọn Personalize.
– Bước 2: Vào mục Background > Chọn Picture > Chọn hình có sẵn hoặc tải ảnh lên bằng cách nhấn Browse.

Chọn mục Background và chọn ảnh bạn thích
– Bước 3: Sau lúc nhấn Browse > Mở folder có chứa ảnh bạn muốn đặt làm hình nền > Chọn bức ảnh ấy và nhấn Choose picture để lưu hình nền mới.

Chọn ảnh bạn muốn đổi làm hình nền và lưu chỉnh sửa

Xem thêm

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Video #Cách #đổi #cài #hình #nền #máy #tính #Windows #đơn #giản

[Video] Cách đổi, cài hình nền máy tính Windows 7, 8, 10 dễ dàng

Bạn muốn khiến cho chiếc máy tính của mình phát triển thành thật sinh động và mang đậm dấu ấn tư nhân bằng cách chỉnh sửa màn hình nền. Bài viết bữa nay sẽ chỉ dẫn cho bạn những cách thiết đặt hình nền cho máy tính từ Windows 7,8 tới Windows 10 1 cách dễ dãi và mau chóng. Các bạn hãy theo dõi bài viết để có thể tiến hành thành công nhé.
Tham khảo video về cách đổi, cài hình nền máy tính Windows 7, 8, 10 dễ dàng.

1. Cách đổi hình nền máy tính Windows 7
Cách 1: Cài hình nền trực tiếp từ hình ảnh
Click chuột phải vào hình ảnh đã tải về nhưng mà bạn muốn thiết đặt làm hình nền > Chọn Set as desktop background.

Cài hình nền trực tiếp từ hình ảnh
Cách 2: Cài hình nền máy tính trong Settings
– Bước 1: Click chuột phải màn hình > Chọn Personalize.

Click chuột phải màn hình và chọn Personalize.
– Bước 2: Vào mục Desktop Background.

Chọn mục Desktop Background
– Bước 3: Chọn hình có sẵn hoặc tải ảnh lên bằng cách nhấn Browse > Vào folder có chứa hình ảnh bạn muốn đặt làm hình nền > Bạn có thể thiết đặt thêm Chế độ cân chỉnh hình nền, Thời gian hiển thị (nếu sử dụng cơ chế trình chiếu),… > Nhấn Save changes để hoàn thành.

Chọn ảnh bạn muốn đổi làm hình nền và lưu chỉnh sửa
2. Cách đổi hình nền máy tính Windows 8
Cách 1: Cài hình nền trực tiếp từ hình ảnh
Click chuột phải vào hình ảnh đã tải về nhưng mà bạn muốn thiết đặt làm hình nền > Chọn Set as desktop background.

Cài hình nền trực tiếp từ hình ảnh

Cách 2: Cài hình nền máy tính trong Settings
– Bước 1: Mở bảng điều khiển nhanh chọn Settings.

Mở bảng điều khiển nhanh chọn Settings
– Bước 2: Chọn mục Personalization.

Chọn mục Personalization
– Bước 3: Vào mục Desktop Background.

Chọn mục Desktop Background

– Bước 4: Chọn hình có sẵn hoặc tải ảnh lên bằng cách nhấn Browse > Vào folder có chứa hình ảnh bạn muốn đặt làm hình nền > Bạn có thể thiết đặt thêm Chế độ cân chỉnh hình nền, Thời gian hiển thị (nếu sử dụng cơ chế trình chiếu),… > Nhấn Save changes để hoàn thành.

Chọn ảnh bạn muốn đổi làm hình nền và lưu chỉnh sửa
3. Cách cài hình nền máy tính Windows 10
Cách 1: Cài hình nền trực tiếp từ hình ảnh
Click chuột phải vào hình ảnh đã tải về nhưng mà bạn muốn thiết đặt làm hình nền > Chọn Set as desktop background.

Cài hình nền trực tiếp từ hình ảnh
Cách 2: Cài hình nền máy tính trong Settings
– Bước 1: Click chuột phải màn hình > Chọn Personalize.

Click chuột phải màn hình và chọn Personalize.
– Bước 2: Vào mục Background > Chọn Picture > Chọn hình có sẵn hoặc tải ảnh lên bằng cách nhấn Browse.

Chọn mục Background và chọn ảnh bạn thích
– Bước 3: Sau lúc nhấn Browse > Mở folder có chứa ảnh bạn muốn đặt làm hình nền > Chọn bức ảnh ấy và nhấn Choose picture để lưu hình nền mới.

Chọn ảnh bạn muốn đổi làm hình nền và lưu chỉnh sửa

Xem thêm

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Video #Cách #đổi #cài #hình #nền #máy #tính #Windows #đơn #giản


#Video #Cách #đổi #cài #hình #nền #máy #tính #Windows #đơn #giản

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button