Viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của mình và của lớp

Viết tường trình cho thầy cô giáo chủ nhiệm báo cáo tình hình học tập và hoạt động của lớp, đây là đề tài thân thuộc để các em đoàn luyện kĩ năng viết.  Hãy tham khảo hướng dẫn viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của mình và viết văn bản báo cáo về kết quả học tập của lớp dưới đây với viknews nhé !

Viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của lớp
Viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của mình và của lớp

Tổng hợp mẫu viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của mình và của lớp

Viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của lớp là mẫu được lập ra để tổng kết, thống kê tình hình học tập, rèn luyện, tu dưỡng của lớp mình trong suốt một tháng, một năm. Từ đó đưa ra phương hướng phấn đấu cho năm tiếp theo.

Tổng hợp mẫu viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của mình và của lớp
Tổng hợp mẫu viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của mình và của lớp

Viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của mình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 3,
LỚP ………. TRƯỜNG TIỂU HỌC …………..

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ………… ..

Em tên là: …………., Lớp trưởng ………… .. Em xin đại diện cho các em học trò lớp …………., Báo cáo tình hình hoạt động của lớp trong 3 tháng gần đây.

1) Học tập:

– Tất cả học trò trong lớp học bài và xong xuôi đầy đủ các bài tập trước lúc tới lớp.

– 100% ĐV dự giờ đọc nghiêm chỉnh, hiệu quả.

– 100% các bạn làm bài nghiêm chỉnh, ko ăn lận.

2) Cung ứng:

– Nghỉ có giao cho: 2 buổi.

– Nghỉ học ko phép: 1 buổi.

– Đi học muộn: ko có.

3) Kỷ luật:

– 100% học trò chấp hành nghiêm nội quy nhà trường, ko có em vi phạm kỉ luật.

4) Tay nghề:

– Các đội đã xong xuôi tuyệt vời nhiệm vụ hàng ngày của mình.

– Nhóm 4 trồng hoa và quét dọn sân sau rất tích cực (xung phong).

5) Các nhiệm vụ khác:

– Cả lớp đóng góp giấy vụn, đồ dùng cũ tiến hành kế hoạch bé 100%.

6) Phần thưởng:

1. Chúc mừng em đạt nhiều điểm 10: …………

Xem thêm: Các em cần nhập vai trò là tổ trưởng, báo cáo với thầy cô giáo (GV) đảm trách kết quả của tháng thi đua “Xây dựng Liên đội lớn mạnh”.

B. Nhóm làm việc tốt: nhóm 4, nhóm 2.

Đây là các hoạt động của lớp trong tháng gần đây.

Thay mặt lớp ………….

Tín hiệu

Viết văn bản báo cáo về kết quả học tập của lớp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

… tháng ngày 5 ….

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI 1 LỚP …….

Kính gửi: Thầy (cô) chủ nhiệm lớp …… ..

Chúng tôi xin báo cáo hoạt động của Nhóm 1 trong 12 tháng qua như sau:

1. Về hoạt động học:

– Cả nhóm 8 em đi học cần cù, đúng giờ. Thực hiện nền nếp theo dõi bài của nhau trước lớp 15 phút, ko có vi phạm.

– Học bài và làm bài kỹ càng, nghiêm chỉnh.

– Có tinh thần phát biểu xây dựng. Trong tháng, có 124 lượt bình luận. Nhiều nhất Phương Linh có 20 bình luận.

– Kết quả: 12 điểm 10, 10 điểm 9, 11 điểm 7, 8, 4 điểm

– Không có điểm yếu.

2. Trong vấn đề lao động:

Có 1 buổi tổng vệ sinh lớp. Tất cả đều tự nhận và xong xuôi tốt công tác được giao.

Sau lúc tổng kết, chúng tôi đề xuất chủ tọa chúc mừng các số đông và tư nhân sau:

1- Cộng đồng: Nhóm 2

2- Tư nhân: …… ..

Chỉ huy

(Tín hiệu)

Viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của lớp em trong tháng qua

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

……… tháng ngày 5 ……

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG LỚP 3 LỚP 3

Kính gửi: Thầy (cô) chủ nhiệm lớp …….

Chúng tôi xin tổng hợp tình hình hoạt động của tổ trong tháng và công bố tới Gia sư (GV) những nội dung chính sau:

1- Về học tập:

– Nhìn chung trong tháng gần đây toàn đội đi học cần cù, đúng giờ. (Chỉ có 1 bệnh nhân có giấy phép).

– Thực hiện đúng nội quy học tập: học thuộc bài, làm đầy đủ các bài tập.

– Có tinh thần xây dựng bài phát biểu.

* Kết quả: 22 điểm khá, 18 điểm khá, ko có điểm trung bình yếu. Thường trong học nhóm có bạn Diễm Mi đạt 4/10 điểm.

2- Về công tác:

Có buổi tổng vệ sinh lớp: chi đội tham dự vồ vập.

Tổng hợp tình hình, chi đội hợp nhất đề xuất biểu dương:

– Nhóm 2, nhóm 3

Chỉ huy

(Tín hiệu)

Video hướng dẫn viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của lớp

Xem thêm thông tin Viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của lớp

Viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của lớp

Hãy viết 1 bản báo cáo gửi cô giáo chủ nhiệm để báo cáo tình hình học tập, sinh hoạt của lớp em là đề bài thân thuộc đối với các em học trò nhằm đoàn luyện kỹ năng viết văn. Mời các bạn tham khảo.
1. Viết văn bản báo cáo về kết quả học tập của lớp số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 3,LỚP ………. TRƯỜNG TIỂU HỌC …………..
Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ………..
Em tên là: ……….., lớp trưởng lớp ……….. Em xin thay mặt học trò lớp ………., báo cáo hoạt động của lớp trong tháng 3 gần đây.
1) Học tập:
– Tất cả các bạn trong lớp đều học bài và làm bài đầy đủ trước lúc tới lớp.
– 100% các bạn tham dự truy bài đầu giờ nghiêm chỉnh, có hiệu quả.
– 100% các bạn làm bài rà soát nghiêm chỉnh, ko quay cóp.
2) Chuyên cần:
– Vắng có phép: 2 buổi.
– Vắng ko phép: 1 buổi.
– Đi học trễ: ko có.
3) Kỉ luật:
– 100% các bạn tiến hành đúng nội quy nhà trường, ko có bạn nào vi phạm kỉ luật.
4) Lao động:
– Các tổ xong xuôi tốt việc trực nhật.
– Tổ 4 trồng hoa và dọn vệ sinh sân sau (tự nguyện) rất tích cực.
5) Các công việc khác:
– Lớp đóng góp giấy vụn và đồ cũ để tiến hành kế hoạch bé đạt 100%.
6) Khen thưởng:
a. Tuyên dương các bạn đạt nhiều điểm 10: ……………
Xem thêm: Em hãy nhập vai trò chi đội trưởng, báo cáo với thầy (cô) Tổng đảm trách kết quả tháng thi đua “Xây dựng Đội lớn mạnh”.
b. Tổ lao động tốt: tổ 4, tổ 2.
Trên đây là những hoạt động của lớp trong tháng gần đây.
Thay mặt lớp ……….

Ký tên
2. Viết văn bản báo cáo về kết quả học tập của lớp số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
… ngày ….tháng ….5 ….
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 1 LỚP …….
Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp ……..
Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 1 trong tháng 12 gần đây như sau:
1. Về hoạt động học tập:
– Cả tổ gồm 8 bạn đều đi học cần cù, đúng giờ. Thực hiện tốt nền nếp truy bài cho nhau trước giờ vào học 15 phút ko bạn nào vi phạm.
– Học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ, nghiêm chỉnh.
– Có tinh thần phát biểu xây dựng bài. Trong tháng có 124 quan điểm phát biểu. Nhiều nhất là bạn Phương Linh 20 quan điểm.
– Kết quả: có 12 điểm 10, 10 điểm 9, 11 điểm 7, 8, 4 điểm
– Không có điểm yếu.
2. Về lao động:
Có 1 buổi lao động vệ sinh trường lớp. Tất cả đều bằng lòng tốt tự cắt cử và xong xuôi được công tác được giao.
Qua tổng kết, chúng em đề xuất cô (thầy) chủ nhiệm biểu dương nhóm và tư nhân sau:
1- Cộng đồng: Nhóm 2
2- Tư nhân: ……..

Tổ trưởng
(Kí tên)

3. Viết văn bản báo cáo về kết quả học tập của lớp số 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.
……… ngày ….tháng ….5 ……
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 3 LỚP 3
Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp…….
Chúng em xin tổng hợp các hoạt động của tổ trong tháng và báo cáo với cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm những nội dung chính sau đây:
1- Về học tập:
– Nhìn chung tháng qua cả tổ đi học cần cù, đúng giờ. (Chỉ có 1 trường hợp bị bệnh có giấy xin phép).
– Thực hiện nội quy học tập nghiêm chỉnh: học thuộc bài, làm bài tập đầy đủ.
– Có tinh thần tốt trong phát biểu xây dựng bài.
* Kết quả: 22 điểm giỏi, 18 điểm khá, ko có điểm trung bình yếu kém. Tiêu biểu trong học tập của tổ có bạn Diễm Mi đạt 4 điểm 10.
2- Về lao động:
Có 1 buổi tham dự làm vệ sinh trường lớp: tổ tham dự đầy đủ vồ vập.
Qua tổng hợp tình hình, tổ hợp nhất đề xuất biểu dương:
– Nhóm 2, nhóm 3

Tổ trưởng
(Kí tên)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Văn chương – Tài liệu của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Viết #văn #bản #báo #cáo #về #tình #hình #học #tập #của #lớp

Viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của lớp

Hãy viết 1 bản báo cáo gửi cô giáo chủ nhiệm để báo cáo tình hình học tập, sinh hoạt của lớp em là đề bài thân thuộc đối với các em học trò nhằm đoàn luyện kỹ năng viết văn. Mời các bạn tham khảo.
1. Viết văn bản báo cáo về kết quả học tập của lớp số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 3,LỚP ………. TRƯỜNG TIỂU HỌC …………..
Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ………..
Em tên là: ……….., lớp trưởng lớp ……….. Em xin thay mặt học trò lớp ………., báo cáo hoạt động của lớp trong tháng 3 gần đây.
1) Học tập:
– Tất cả các bạn trong lớp đều học bài và làm bài đầy đủ trước lúc tới lớp.
– 100% các bạn tham dự truy bài đầu giờ nghiêm chỉnh, có hiệu quả.
– 100% các bạn làm bài rà soát nghiêm chỉnh, ko quay cóp.
2) Chuyên cần:
– Vắng có phép: 2 buổi.
– Vắng ko phép: 1 buổi.
– Đi học trễ: ko có.
3) Kỉ luật:
– 100% các bạn tiến hành đúng nội quy nhà trường, ko có bạn nào vi phạm kỉ luật.
4) Lao động:
– Các tổ xong xuôi tốt việc trực nhật.
– Tổ 4 trồng hoa và dọn vệ sinh sân sau (tự nguyện) rất tích cực.
5) Các công việc khác:
– Lớp đóng góp giấy vụn và đồ cũ để tiến hành kế hoạch bé đạt 100%.
6) Khen thưởng:
a. Tuyên dương các bạn đạt nhiều điểm 10: ……………
Xem thêm: Em hãy nhập vai trò chi đội trưởng, báo cáo với thầy (cô) Tổng đảm trách kết quả tháng thi đua “Xây dựng Đội lớn mạnh”.
b. Tổ lao động tốt: tổ 4, tổ 2.
Trên đây là những hoạt động của lớp trong tháng gần đây.
Thay mặt lớp ……….

Ký tên
2. Viết văn bản báo cáo về kết quả học tập của lớp số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
… ngày ….tháng ….5 ….
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 1 LỚP …….
Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp ……..
Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 1 trong tháng 12 gần đây như sau:
1. Về hoạt động học tập:
– Cả tổ gồm 8 bạn đều đi học cần cù, đúng giờ. Thực hiện tốt nền nếp truy bài cho nhau trước giờ vào học 15 phút ko bạn nào vi phạm.
– Học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ, nghiêm chỉnh.
– Có tinh thần phát biểu xây dựng bài. Trong tháng có 124 quan điểm phát biểu. Nhiều nhất là bạn Phương Linh 20 quan điểm.
– Kết quả: có 12 điểm 10, 10 điểm 9, 11 điểm 7, 8, 4 điểm
– Không có điểm yếu.
2. Về lao động:
Có 1 buổi lao động vệ sinh trường lớp. Tất cả đều bằng lòng tốt tự cắt cử và xong xuôi được công tác được giao.
Qua tổng kết, chúng em đề xuất cô (thầy) chủ nhiệm biểu dương nhóm và tư nhân sau:
1- Cộng đồng: Nhóm 2
2- Tư nhân: ……..

Tổ trưởng
(Kí tên)

3. Viết văn bản báo cáo về kết quả học tập của lớp số 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.
……… ngày ….tháng ….5 ……
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 3 LỚP 3
Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp…….
Chúng em xin tổng hợp các hoạt động của tổ trong tháng và báo cáo với cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm những nội dung chính sau đây:
1- Về học tập:
– Nhìn chung tháng qua cả tổ đi học cần cù, đúng giờ. (Chỉ có 1 trường hợp bị bệnh có giấy xin phép).
– Thực hiện nội quy học tập nghiêm chỉnh: học thuộc bài, làm bài tập đầy đủ.
– Có tinh thần tốt trong phát biểu xây dựng bài.
* Kết quả: 22 điểm giỏi, 18 điểm khá, ko có điểm trung bình yếu kém. Tiêu biểu trong học tập của tổ có bạn Diễm Mi đạt 4 điểm 10.
2- Về lao động:
Có 1 buổi tham dự làm vệ sinh trường lớp: tổ tham dự đầy đủ vồ vập.
Qua tổng hợp tình hình, tổ hợp nhất đề xuất biểu dương:
– Nhóm 2, nhóm 3

Tổ trưởng
(Kí tên)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Văn chương – Tài liệu của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Viết #văn #bản #báo #cáo #về #tình #hình #học #tập #của #lớp


#Viết #văn #bản #báo #cáo #về #tình #hình #học #tập #của #lớp

Vik News

Đánh Giá viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của lớp khi kết thực năm học

Đánh Giá - 9.1

9.1

100

Hướng dẫn viết báo cáo về tình hình học tập của lớp đầy đủ chi tiết !

User Rating: 5 ( 1 votes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button