Tài Liệu

Xem thánh lễ trực tuyến hôm nay

Lịch xem Thánh lễ online bữa nay sẽ giúp các bạn nắm được thông tin cụ thể về lịch phát sóng Thánh lễ online của Tổng Giáo phận Sài Gòn.

  • Ngày của Chúa 5 2021 là ngày nào?
  • Các ngày nghỉ lễ buộc phải trong 5 2021

1. Thánh lễ là gì?

Thánh lễ là Hy tế của Chúa Giêsu, Đấng qua tay linh mục, cộng với toàn bộ dân Chúa, dâng mình cho Chúa Cha, như chính Người đã dâng mình trên thập giá 5 xưa.

2. Thánh lễ gồm có mấy phần?

Không kể nghi tiết nhập lễ và bế mạc, thánh lễ gồm 2 phần chính:

1. Phụng vụ Lời Chúa: bao gồm nguyện cầu, đọc Kinh thánh, đáp lễ, bài giảng (và nguyện cầu giáo dân).

B. Phụng vụ Thánh Thể: bao gồm việc sẵn sàng các lễ phẩm, kinh nguyện Thánh Thể và rước lễ.
Hai phần kết hợp khăng khít với nhau, vì Thánh lễ là 1 hoạt động có tổ chức, theo 1 hướng độc nhất vô nhị: lắng tai Lời Chúa (trong phụng vụ Lời Chúa) và hướng về Thánh Thể (trong phụng vụ Thánh Thể). Vì thế, Giáo hội mạnh bạo mời gọi các tín hữu tham gia đầy đủ cả 2 phần của Thánh lễ.

3. Lịch xem hàng loạt online

Ngày 14 tháng 5 5 2021: Thứ 6 của tuần thứ 6 của Lễ Phục sinh

1. Lễ Lòng Chúa Thương Xót khi 3 giờ chiều tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đôi.

2. Thánh lễ khi 17g30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa – Chầu Lòng Chúa Thương Xót khi 8 giờ tối tại Nhà thờ Đức Bà

Ngày 15 tháng 5 5 2021: Chủ nhật Phục sinh

1. Thánh lễ khi 5:30 chiều tại nhà thờ Đức Bà (5:00 chiều lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ khi 17g30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Ngày 16 tháng 5 5 2021: Chủ nhật Phục sinh

Thánh lễ khi 17g30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

4. Xem trực tiếp hàng loạt

Để xem online Thánh Lễ Tổng Giáo Phận Sài Gòn, quý vị có thể truy cập trực tiếp trang Youtube:

Kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Xem các thông tin có ích khác trong phần Tài liệu Vik News VN.

Xem thêm thông tin Xem thánh lễ trực tuyến hôm nay

Xem thánh lễ online bữa nay

Lịch xem thánh lễ online bữa nay sẽ giúp các bạn nắm được cụ thể lịch phát thánh lễ online của tổng giáo phận Sài Gòn.
Lễ Quan Thầy 2021 ngày nào?
Các ngày lễ buộc trong 5 2021
1. Thánh lễ là gì?
Thánh lễ là Hy tế Chúa Giêsu nhờ tay Linh mục hợp cùng toàn bộ dân Chúa nhưng mà dâng mình cho Đức Chúa Cha như xưa chính Người đã dâng mình trên loan giá.
2. Thánh lễ gồm mấy phần?
Không kể nghi tiết nhập lễ và kết lễ, Thánh lễ gồm 2 phần chính:
a. Phần phụng vụ Lời Chúa: gồm lời nguyện cầu, bài đọc Thánh kinh, đáp ca, bài giảng (và lời nguyện giáo dân).
b. Phần phụng vụ Thánh Thể: gồm việc sẵn sàng lễ phẩm, kinh nguyện Thánh Thể và hiệp lễ.Hai phần kết hợp chặt chẽ với nhau, vì Thánh lễ là 1 hoạt động có tổ chức, theo 1 hướng đi độc nhất vô nhị: lắng tai Lời Chúa (trong phần phụng vu Lời Chúa) để được khuyên bảo và được hướng tới Thánh Thể (trong phần phụng vụ Thánh Thể). Vì vậy Hội thánh hằng khẩn thiết kêu mời người tín hữu tham gia toàn vẹn cả 2 phần của thánh lễ.
3. Lịch xem thánh lễ online
Ngày 14-5-2021: Thứ 6 tuần 6 Phục sinh
1. Lễ Lòng Chúa Thương Xót khi 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi
2. Thánh lễ khi 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước
3. Chầu Mình Thánh Chúa – Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót khi 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà
Ngày 15-5-2021: Chúa nhật 7 Phục sinh
1. Thánh lễ khi 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi Mân Côi)
2. Thánh lễ khi 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước
Ngày 16-5-2021: Chúa nhật 7 Phục sinh
Thánh lễ khi 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước
4. Xem thánh lễ trực tiếp
Để xem thánh lễ online của Tổng giáo phận Sài Gòn các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang Youtube:
Kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Tài liệu của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Xem #thánh #lễ #trực #tuyến #hôm #nay

Xem thánh lễ online bữa nay

Lịch xem thánh lễ online bữa nay sẽ giúp các bạn nắm được cụ thể lịch phát thánh lễ online của tổng giáo phận Sài Gòn.
Lễ Quan Thầy 2021 ngày nào?
Các ngày lễ buộc trong 5 2021
1. Thánh lễ là gì?
Thánh lễ là Hy tế Chúa Giêsu nhờ tay Linh mục hợp cùng toàn bộ dân Chúa nhưng mà dâng mình cho Đức Chúa Cha như xưa chính Người đã dâng mình trên loan giá.
2. Thánh lễ gồm mấy phần?
Không kể nghi tiết nhập lễ và kết lễ, Thánh lễ gồm 2 phần chính:
a. Phần phụng vụ Lời Chúa: gồm lời nguyện cầu, bài đọc Thánh kinh, đáp ca, bài giảng (và lời nguyện giáo dân).
b. Phần phụng vụ Thánh Thể: gồm việc sẵn sàng lễ phẩm, kinh nguyện Thánh Thể và hiệp lễ.Hai phần kết hợp chặt chẽ với nhau, vì Thánh lễ là 1 hoạt động có tổ chức, theo 1 hướng đi độc nhất vô nhị: lắng tai Lời Chúa (trong phần phụng vu Lời Chúa) để được khuyên bảo và được hướng tới Thánh Thể (trong phần phụng vụ Thánh Thể). Vì vậy Hội thánh hằng khẩn thiết kêu mời người tín hữu tham gia toàn vẹn cả 2 phần của thánh lễ.
3. Lịch xem thánh lễ online
Ngày 14-5-2021: Thứ 6 tuần 6 Phục sinh
1. Lễ Lòng Chúa Thương Xót khi 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi
2. Thánh lễ khi 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước
3. Chầu Mình Thánh Chúa – Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót khi 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà
Ngày 15-5-2021: Chúa nhật 7 Phục sinh
1. Thánh lễ khi 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi Mân Côi)
2. Thánh lễ khi 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước
Ngày 16-5-2021: Chúa nhật 7 Phục sinh
Thánh lễ khi 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước
4. Xem thánh lễ trực tiếp
Để xem thánh lễ online của Tổng giáo phận Sài Gòn các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang Youtube:
Kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Tài liệu của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Xem #thánh #lễ #trực #tuyến #hôm #nay


#Xem #thánh #lễ #trực #tuyến #hôm #nay

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button