Pháp Luật

Xuất ngũ năm 2022 được bao nhiêu tiền theo quy định mới?

Tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền nếu tôi nghỉ hưu vào năm 2022? Trung sĩ, quân nhân được trả lương như thế nào khi giải ngũ? Trong bài viết dưới đây, Dữ liệu lớn cung cấp những thông tin quan trọng về chủ đề này.

1. Bạn có thể nhận được bao nhiêu tiền từ quân đội theo quy định mới vào năm 2022?

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 27/2016 / NĐ-CP, khi giải ngũ, quân nhân, hạ sĩ quan được sử dụng hệ thống sau:

1.1 Dịch vụ toàn thành phố: Bảo hiểm xã hội một lần

Nếu chọn bảo hiểm xã hội một lần thì mỗi năm được nhận 2 tháng tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội (năm đóng từ 2014).

1. Nếu tiền lương hàng tuần là tiền trợ cấp hàng tháng đi làm nghĩa vụ quân sự (đối tượng chưa nhập ngũ trước khi nhập ngũ) thì:

Hỗ trợ với mức lương cơ bản 1.490.000đ / tháng

cấp bậc quân sự

yếu tố khoan dung

Tiền pin

trung sĩ

0,7

KRW 1.043.000

trung sĩ

0,6

894,000 won

hướng dẫn

0,5

745.000 won

hầu hết binh lính

0,45

670.500

riêng

0,4

596,000 won

=> Nếu trước khi nhập ngũ mà bạn không đăng ký tham gia BHXH ở cơ sở khác và đã xuất ngũ trong thời hạn quy định (02 năm) thì bạn được nhận số tiền BHXH một lần như sau.

2 x 2 x phụ cấp

Nếu bạn đã đăng ký an sinh xã hội trước khi nhập ngũ, thời hạn đăng ký an sinh xã hội được quy định tại Điều 95, Điều 7 của Quy tắc thực thi.2016 / TT-BQP như sau:

 • Nếu trước khi nhập ngũ, bạn đã làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đóng góp cho an sinh xã hội bắt buộc và sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự trở về thì thời gian làm việc của bạn được tính như sau: Người đã đóng bảo hiểm xã hội cùng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự phải tính đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định và quyết toán với bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

=> Thời gian nhập học BHXH = Thời gian đăng ký ASXH trước khi nhập ngũ + thời gian nhập ngũ

 • Nếu bạn đã làm việc cho một cơ quan chính phủ, các tập đoàn công nghiệp hoặc tập đoàn khác nhau trước khi nhập ngũ và đóng góp an sinh xã hội, sau đó trở lại cơ quan cũ của bạn hoặc cơ quan chính phủ thuộc sở hữu của bất kỳ nhóm ngành nào tiếp tục đóng các khoản đóng góp an sinh xã hội Làm cơ sở cho tính toán khả năng hội đủ điều kiện của bạn, nghĩa vụ trước đây của bạn có thể được thêm vào thời gian phục vụ quân đội và những giờ phục vụ tiếp theo có đóng góp An sinh xã hội.

=> Thời gian tham gia BHXH được tính như sau.

Tổng thời gian để tính trợ cấp an sinh xã hội

=

Thời gian đóng bảo đảm xã hội cho các tổ chức, đoàn thể ngoài quân đội (trước khi nhập ngũ)

+

thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự

+

Thời gian đóng bảo đảm xã hội cho các cơ sở, tổ chức ngoài quân đội (sau khi xuất ngũ)

bản ghi nhớ: Đối với bảo hiểm xã hội tỷ lệ cố định, tháng lẻ được tính như sau:

 • Không được hưởng trợ cấp xuất ngũ dưới 01 tháng
 • Từ 1 tháng đến 6 tháng được trợ cấp một tháng lương cơ bản.
 • Từ tháng 06 đến tháng 12 được trợ cấp bằng tháng lương cơ sở.

1.2 Dịch vụ toàn cầu: Trợ cấp toàn cầu một lần

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 95/2016 / TT-BQP:

Trợ cấp một lần khi xuất ngũ tương đương mức lương cơ sở tháng 2 cho một năm tại ngũ (hiện tại là 1.490.000 đồng)

=> Nếu bạn đã phục vụ trong quân đội được hai năm thì mức trợ cấp một lần xuất ngũ mà bạn có thể nhận được như sau.

2 x 2 x 1.490.000 = 5.960.000 đồng

bản ghi nhớ: Đối với các tháng lẻ, các tháng lẻ được tính theo ghi chú tại Mục 1.1.

trường hợp phục vụ lâu dài trong quân đội Ngoài trợ cấp một lần xuất viện, bạn còn được nhận:

 • Thời gian phục vụ tại ngũ từ 25 đến 30 tháng được cộng thêm 01 tháng cho vị trí hiện tại.
 • Đủ 30 tháng phục vụ tại ngũ thì được cộng thêm 02 tháng lương của quân hàm hiện tại.

1.3 Trợ cấp hưu trí: Trợ cấp tạo việc làm

Trợ cấp tạo việc làm là 06 tháng lương cơ bản (hiện tại là 1.490.000 đồng)

=> Trợ cấp tạo việc làm là 6 x 1.490.000 đồng = 8.940.000 đồng

2. Cựu chiến binh được trả bao nhiêu?

Quân nhân đã phục vụ trong quân đội trên một tháng được nhận các mức bồi thường sau đây:

– Từ 01 tháng đến 06 tháng: Trợ cấp tương đương 01 tháng lương cơ sở;

– Từ 6 tháng trở lên đến 12 tháng: Trợ cấp tương đương 2 tháng lương cơ bản.

Thông thường, quân nhân có thời gian phục vụ trong quân đội đủ hai năm (24 tháng) được trợ cấp một lần sau khi xuất ngũ: 2 x 2 x 1.490.000 = 5.960.000 đồng. Độc giả xem Cách Tính Số Tiền Trợ Cấp trong Phần 1 ở trên.

3. Mức lương của các sĩ quan cảnh sát bị sa thải vào năm 2022 là bao nhiêu?

Người nhập ngũ sau khi xuất ngũ, nhập ngũ được hưởng lương hưu theo quy định. Không phải quân nhân nào cũng nhận thức được quyền lợi của mình khi xuất ngũ, nhưng có những người sẽ được hưởng lợi và biết rõ quyền lợi của mình khi xuất ngũ.

Do người thân và gia đình chưa nắm rõ về thời gian nhập ngũ và mức trợ cấp sau khi xuất ngũ nên câu hỏi này thường được đặt ra trong mỗi tập phim.

Hiện tại, Thông tư số 14/2022 / TT-BCA mới được ban hành nhưng chưa có hiệu lực và Đạo luật này, Nghị quyết số / 2011 / QĐ-TTG, được Thủ tướng Chính phủ công bố ngày 9 tháng 11 năm 2011. Do đó, nam và nữ xuất ngũ vào năm 2022 sẽ nhận được các khoản phụ cấp mới sau:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

Trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022

=

Số tiền trợ cấp tháng 12 năm 2021

X

1,074

Ví dụ 1: Đồng chí Nguyễn Văn A là Thông tư liên tịch số Bạn được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại 05/2010 / TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC. Thời gian làm việc của đồng chí A là 18 năm 6 tháng. Vào tháng 12 năm 2021, ông A nhận được khoản trợ cấp là 2.145.998 đồng.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Mr. Nguyễn Văn A được trợ cấp hàng tháng như sau:

2.145.998VNĐ x 1.074 = 2.304.802VNĐ.

Ví dụ 2: Đồng chí Phạm Văn B tại Thông tư liên tịch số Bạn được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại 05/2012 / TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC. Đồng chí B có thời gian công tác là 16 năm 10 tháng. Vào tháng 12 năm 2021, ông B sẽ nhận được một khoản trợ cấp là 1.975.450 đồng.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Mr. Phạm Văn B được trợ cấp hàng tháng như sau:

1.975.450 đ x 1.074 = 2.121.633 đ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem Năm 2022 có được hưởng lương làm công an không? Xem tài liệu.

4. Tuyển dụng Cựu chiến binh

Theo Điều 50 (3) của Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, các cựu chiến binh có thể được ưu tiên đăng ký như sau:

 • Kiếm điểm khi nhập cảnh
 • Ưu tiên các công việc trong chính quyền các cấp, các cơ quan và tổ chức.
 • Trong thời gian thử việc, bạn có thể nhận 100% lương và phụ cấp của ngạch việc làm theo học lực của bạn.
 • Trợ cấp tạo việc làm (bạn có thể tiếp tục làm việc ngay cả khi đã giải ngũ khỏi nơi bạn đã làm việc trước khi nhập ngũ với mức lương không thấp hơn trước khi nhập ngũ)

Bạn cũng có thể tham khảo trang Tuyển dụng Cựu chiến binh http://truong1bqp.edu.vn/ nếu bạn xuất ngũ.

Dữ liệu lớn ở trên đã trả lời câu hỏi quân đội sẽ kiếm được bao nhiêu tiền vào năm 2022 theo quy định mới. Vui lòng xem phần Quản trị, phần Hỏi đáp pháp luật để biết thêm các bài viết liên quan.

Đối với một trận đấu:

 • Nội quy thăm khám tại ngũ
 • Những thứ cần mang theo khi đi quân sự.
 • Tôi có thể mang điện thoại di động, đồng hồ hoặc máy tính vào quân đội không?
 • Phê duyệt nâng bậc lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
 • Làm thế nào để cựu chiến binh được bảo hiểm y tế?

Thông tin thêm

Xuất ngũ năm 2022 được bao nhiêu tiền theo quy định mới?

Xuất ngũ năm 2022 được bao nhiêu tiền theo quy định mới? Hạ sĩ quan và binh sĩ khi xuất ngũ được hưởng những khoản trợ cấp nào? Trong bài viết dưới đây của Vik News sẽ cung cấp thông tin cần biết cho bạn đọc về vấn đề này.
1. Xuất ngũ năm 2022 được bao nhiêu tiền theo quy định mới?
Theo quy định tại điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP, khi xuất ngũ, binh sĩ, hạ sĩ quan được nhận các chế độ sau:
1.1 Chế độ khi xuất ngũ: Chế độ bảo hiểm xã hội một lần
Nếu chọn chế độ hưởng BHXH một lần thì sẽ được hưởng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (đối với những năm đóng từ năm 2014 trở đi) mỗi năm
Trong đó mức lương tháng chính là mức trợ cấp hàng tháng theo quân hàm khi phục vụ tại ngũ (đối với những người chưa tham gia BHXH ở các cơ quan khác trước khi nhập ngũ), cụ thể:
Áp dụng với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng

Cấp bậc quân hàm

Hệ số phụ cấp

Mức phụ cấp 

Thượng sĩ

0,7

1.043.000

Trung sĩ

0,6

894.000

Hạ sĩ

0,5

745.000

Binh nhất

0,45

670.500

Binh nhì

0,4

596.000

=> Nếu trước khi tham gia nghĩa vụ quân sự, bạn chưa đóng BHXH ở các cơ quan khác, và bạn xuất ngũ theo thời gian quy định (02 năm) thì bạn sẽ được hưởng số tiền BHXH 1 lần là:
2 x 2 x mức phụ cấp 

Các trường hợp trước khi nhập ngũ đã tham gia BHXH thì thời gian tham gia BHXH được quy định tại điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP như sau:
Trường hợp trước khi nhập ngũ, có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, nếu xuất ngũ về địa phương thì được cộng nối thời gian công tác có đóng BHXH trước đó với thời gian tại ngũ để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định và do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết.
=> Thời gian tham gia BHXH = Thời gian tham gia BHXH trước khi nhập ngũ + thời gian nhập ngũ
Trường hợp trước khi nhập ngũ có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, sau đó xuất ngũ về cơ quan cũ hoặc các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, tiếp tục đóng BHXH thì được cộng thời gian trước đó với thời gian tại ngũ và thời gian công tác có đóng BHXH sau này để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.
=> Thời gian tham gia BHXH được tính như sau:

Tổng thời gian tính hưởng BHXH

=

Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (trước khi nhập ngũ)

+

Thời gian phục vụ tại ngũ

+

Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (sau khi xuất ngũ)

Lưu ý: Khi hưởng BHXH một lần nếu có các tháng lẻ thì tháng lẻ đó được tính như sau:
Dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ
Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở
Từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở
1.2 Chế độ khi xuất ngũ: Trợ cấp xuất ngũ một lần
Theo quy định tại điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP:
Trợ cấp xuất ngũ một lần bằng 02 tháng tiền lương cơ sở cho mỗi năm phục vụ tại ngũ (hiện nay là 1.490.000 đồng)
=> Nếu bạn phục vụ tại ngũ 2 năm thì số tiền trợ cấp xuất ngũ một lần bạn được hưởng là:
2 x 2 x 1.490.000 = 5.960.000 đồng
Lưu ý: Đối với trường hợp có tháng lẻ thì số tháng lẻ được tính theo lưu ý của mục 1.1
Trường hợp kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thì ngoài phụ cấp xuất ngũ 1 lần bạn còn được nhận thêm các khoản phụ cấp sau:
Thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng;
Thời gian phục vụ tại ngũ đủ 30 tháng được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.
1.3 Chế độ khi xuất ngũ: Trợ cấp tạo việc làm
Trợ cấp tạo việc làm là 06 tháng tiền lương cơ sở (hiện nay là 1.490.000 đồng)
=> Trợ cấp tạo việc làm là 6 x 1.490.000 đồng = 8.940.000 đồng
2. Bộ đội xuất ngũ được bao nhiêu tiền?
Bộ đội khi phục vụ tai ngũ từ 01 tháng trở lên thì được hưởng mức tiền như sau:
– Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng: Trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở;
– Từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng: Trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở.
Thông thường, bộ đội có thời gian phục vụ tại ngũ 02 năm (24 tháng) thì sau khi xuất ngũ sẽ nhận được tiền trợ cấp xuất ngũ một lần như sau: 2 x 2 x 1.490.000 = 5.960.000 đồng. Bạn đọc tham khảo mức tính mức trợ cấp tại mục 1 nêu trên.
3. Lương trợ cấp công an đã xuất ngũ 2022 bao nhiêu?
Những người tham gia nhập ngũ quân đội, công an, sau khi xuất ngũ sẽ được hưởng trợ cấp theo quy định. Không phải chiến sĩ nào cũng hiểu rõ về quyền lợi của mình khi xuất ngũ, có những người khi xuất ngũ thì được nhận trợ cấp mới biết đến quyền lợi của mình.
Người thân, gia đình của họ cũng không rõ về thời gian nhập ngũ và mức trợ cấp được hưởng sau khi xuất ngũ nên vấn đề này thường xuyên được đặt câu hỏi vào mỗi đợt tuyển quân.
Hiện nay, Thông tư số 14/2022/TT-BCA mới được ban hành nhưng chưa có hiệu lực quy định về điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTG ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tưởng chính phủ. Theo đó, chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an xuất ngũ từ năm 2022 trở đi sẽ được áo dụng theo mức trợ cấp mới sau đây:
Kể từ ngày 01/01/2022, mức trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

Mức hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022

=

Mức hưởng trợ cấp tháng 12/2021

x

1,074

Ví dụ 1: Đồng chí Nguyễn Văn A thuộc đối t­ượng đư­ợc hư­ởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC. Đồng chí A có thời gian công tác đ­ược tính hư­ởng chế độ là 18 năm 06 tháng; tháng 12/2021 đồng chí A hưởng mức trợ cấp 2.145.998 đồng.
Từ ngày 01/01/2022, mức trợ cấp hằng tháng của đồng chí Nguyễn Văn A là:
2.145.998 đồng x 1,074 = 2.304.802 đồng.
Ví dụ 2: Đồng chí Phạm Văn B thuộc đối t­ượng hư­ởng trợ cấp hằng tháng theo qui định tại Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC. Đồng chí B có thời gian công tác đ­ược tính hư­ởng chế độ là 16 năm 10 tháng; tháng 12/2021 đồng chí B hưởng mức trợ cấp 1.975.450 đồng.
Từ ngày 01/01/2022, mức trợ cấp hằng tháng của đồng chí Phạm Văn B là:
1.975.450 đồng x 1,074 = 2.121.633 đồng.
Mời bạn đọc tham khảo thêm tại bài viết Đi nghĩa vụ công an có lương không 2022?
4. Tuyển sinh bộ đội xuất ngũ
Bộ đội xuất ngũ được hưởng các ưu tiên trong tuyển sinh tại khoản 3 điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:
Được cộng điểm trong tuyển sinh
Được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm
Trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.
Được trợ cấp tạo việc làm (Trước khi nhập ngũ đang làm việc ở đâu thì sau khi xuất ngũ được tiếp tục làm việc ở đó với mức lương không thấp hơn trước khi nhập ngũ)
Ngoài ra các bạn khi xuất ngũ có thể tham khảo tại trang web tuyển sinh bộ đội xuất ngũ: http://truong1bqp.edu.vn/
Trên đây, Vik News đã trả lời câu hỏi Xuất ngũ năm 2022 được bao nhiêu tiền theo quy định mới? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.
Các bài viết liên quan:
Quy định về thăm người đang tại ngũ
Những đồ được mang theo khi đi nhập ngũ.
Nhập ngũ có được mang điện thoại, đồng hồ, máy tính?
Thẩm quyền nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Sĩ quan quân đội nghỉ hưu hưởng BHYT thế nào?

#Xuất #ngũ #năm #được #bao #nhiêu #tiền #theo #quy #định #mới

Xuất ngũ năm 2022 được bao nhiêu tiền theo quy định mới?

Xuất ngũ năm 2022 được bao nhiêu tiền theo quy định mới? Hạ sĩ quan và binh sĩ khi xuất ngũ được hưởng những khoản trợ cấp nào? Trong bài viết dưới đây của Vik News sẽ cung cấp thông tin cần biết cho bạn đọc về vấn đề này.
1. Xuất ngũ năm 2022 được bao nhiêu tiền theo quy định mới?
Theo quy định tại điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP, khi xuất ngũ, binh sĩ, hạ sĩ quan được nhận các chế độ sau:
1.1 Chế độ khi xuất ngũ: Chế độ bảo hiểm xã hội một lần
Nếu chọn chế độ hưởng BHXH một lần thì sẽ được hưởng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (đối với những năm đóng từ năm 2014 trở đi) mỗi năm
Trong đó mức lương tháng chính là mức trợ cấp hàng tháng theo quân hàm khi phục vụ tại ngũ (đối với những người chưa tham gia BHXH ở các cơ quan khác trước khi nhập ngũ), cụ thể:
Áp dụng với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng

Cấp bậc quân hàm

Hệ số phụ cấp

Mức phụ cấp 

Thượng sĩ

0,7

1.043.000

Trung sĩ

0,6

894.000

Hạ sĩ

0,5

745.000

Binh nhất

0,45

670.500

Binh nhì

0,4

596.000

=> Nếu trước khi tham gia nghĩa vụ quân sự, bạn chưa đóng BHXH ở các cơ quan khác, và bạn xuất ngũ theo thời gian quy định (02 năm) thì bạn sẽ được hưởng số tiền BHXH 1 lần là:
2 x 2 x mức phụ cấp 

Các trường hợp trước khi nhập ngũ đã tham gia BHXH thì thời gian tham gia BHXH được quy định tại điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP như sau:
Trường hợp trước khi nhập ngũ, có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, nếu xuất ngũ về địa phương thì được cộng nối thời gian công tác có đóng BHXH trước đó với thời gian tại ngũ để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định và do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết.
=> Thời gian tham gia BHXH = Thời gian tham gia BHXH trước khi nhập ngũ + thời gian nhập ngũ
Trường hợp trước khi nhập ngũ có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, sau đó xuất ngũ về cơ quan cũ hoặc các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, tiếp tục đóng BHXH thì được cộng thời gian trước đó với thời gian tại ngũ và thời gian công tác có đóng BHXH sau này để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.
=> Thời gian tham gia BHXH được tính như sau:

Tổng thời gian tính hưởng BHXH

=

Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (trước khi nhập ngũ)

+

Thời gian phục vụ tại ngũ

+

Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (sau khi xuất ngũ)

Lưu ý: Khi hưởng BHXH một lần nếu có các tháng lẻ thì tháng lẻ đó được tính như sau:
Dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ
Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở
Từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở
1.2 Chế độ khi xuất ngũ: Trợ cấp xuất ngũ một lần
Theo quy định tại điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP:
Trợ cấp xuất ngũ một lần bằng 02 tháng tiền lương cơ sở cho mỗi năm phục vụ tại ngũ (hiện nay là 1.490.000 đồng)
=> Nếu bạn phục vụ tại ngũ 2 năm thì số tiền trợ cấp xuất ngũ một lần bạn được hưởng là:
2 x 2 x 1.490.000 = 5.960.000 đồng
Lưu ý: Đối với trường hợp có tháng lẻ thì số tháng lẻ được tính theo lưu ý của mục 1.1
Trường hợp kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thì ngoài phụ cấp xuất ngũ 1 lần bạn còn được nhận thêm các khoản phụ cấp sau:
Thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng;
Thời gian phục vụ tại ngũ đủ 30 tháng được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.
1.3 Chế độ khi xuất ngũ: Trợ cấp tạo việc làm
Trợ cấp tạo việc làm là 06 tháng tiền lương cơ sở (hiện nay là 1.490.000 đồng)
=> Trợ cấp tạo việc làm là 6 x 1.490.000 đồng = 8.940.000 đồng
2. Bộ đội xuất ngũ được bao nhiêu tiền?
Bộ đội khi phục vụ tai ngũ từ 01 tháng trở lên thì được hưởng mức tiền như sau:
– Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng: Trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở;
– Từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng: Trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở.
Thông thường, bộ đội có thời gian phục vụ tại ngũ 02 năm (24 tháng) thì sau khi xuất ngũ sẽ nhận được tiền trợ cấp xuất ngũ một lần như sau: 2 x 2 x 1.490.000 = 5.960.000 đồng. Bạn đọc tham khảo mức tính mức trợ cấp tại mục 1 nêu trên.
3. Lương trợ cấp công an đã xuất ngũ 2022 bao nhiêu?
Những người tham gia nhập ngũ quân đội, công an, sau khi xuất ngũ sẽ được hưởng trợ cấp theo quy định. Không phải chiến sĩ nào cũng hiểu rõ về quyền lợi của mình khi xuất ngũ, có những người khi xuất ngũ thì được nhận trợ cấp mới biết đến quyền lợi của mình.
Người thân, gia đình của họ cũng không rõ về thời gian nhập ngũ và mức trợ cấp được hưởng sau khi xuất ngũ nên vấn đề này thường xuyên được đặt câu hỏi vào mỗi đợt tuyển quân.
Hiện nay, Thông tư số 14/2022/TT-BCA mới được ban hành nhưng chưa có hiệu lực quy định về điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTG ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tưởng chính phủ. Theo đó, chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an xuất ngũ từ năm 2022 trở đi sẽ được áo dụng theo mức trợ cấp mới sau đây:
Kể từ ngày 01/01/2022, mức trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

Mức hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022

=

Mức hưởng trợ cấp tháng 12/2021

x

1,074

Ví dụ 1: Đồng chí Nguyễn Văn A thuộc đối t­ượng đư­ợc hư­ởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC. Đồng chí A có thời gian công tác đ­ược tính hư­ởng chế độ là 18 năm 06 tháng; tháng 12/2021 đồng chí A hưởng mức trợ cấp 2.145.998 đồng.
Từ ngày 01/01/2022, mức trợ cấp hằng tháng của đồng chí Nguyễn Văn A là:
2.145.998 đồng x 1,074 = 2.304.802 đồng.
Ví dụ 2: Đồng chí Phạm Văn B thuộc đối t­ượng hư­ởng trợ cấp hằng tháng theo qui định tại Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC. Đồng chí B có thời gian công tác đ­ược tính hư­ởng chế độ là 16 năm 10 tháng; tháng 12/2021 đồng chí B hưởng mức trợ cấp 1.975.450 đồng.
Từ ngày 01/01/2022, mức trợ cấp hằng tháng của đồng chí Phạm Văn B là:
1.975.450 đồng x 1,074 = 2.121.633 đồng.
Mời bạn đọc tham khảo thêm tại bài viết Đi nghĩa vụ công an có lương không 2022?
4. Tuyển sinh bộ đội xuất ngũ
Bộ đội xuất ngũ được hưởng các ưu tiên trong tuyển sinh tại khoản 3 điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:
Được cộng điểm trong tuyển sinh
Được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm
Trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.
Được trợ cấp tạo việc làm (Trước khi nhập ngũ đang làm việc ở đâu thì sau khi xuất ngũ được tiếp tục làm việc ở đó với mức lương không thấp hơn trước khi nhập ngũ)
Ngoài ra các bạn khi xuất ngũ có thể tham khảo tại trang web tuyển sinh bộ đội xuất ngũ: http://truong1bqp.edu.vn/
Trên đây, Vik News đã trả lời câu hỏi Xuất ngũ năm 2022 được bao nhiêu tiền theo quy định mới? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.
Các bài viết liên quan:
Quy định về thăm người đang tại ngũ
Những đồ được mang theo khi đi nhập ngũ.
Nhập ngũ có được mang điện thoại, đồng hồ, máy tính?
Thẩm quyền nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Sĩ quan quân đội nghỉ hưu hưởng BHYT thế nào?

#Xuất #ngũ #năm #được #bao #nhiêu #tiền #theo #quy #định #mới


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button