roi là gì

ROI là gì? Ý nghĩa của chỉ số ROI

ROI là chỉ số tài chính phổ biến nhằm mục đích phân tích hoạt động của doanh nghiệp. Vậy chỉ số roi là gì? Ý nghĩa thực sự của chỉ…